telefon alarmowy 24h/dobę

Sprzątanie po wypadkach

Sprzątanie po wypadkach

Gdy w grę wchodzi sprzątanie po wypadkach komunikacyjnych, wypadkach w pracy czy w domu, istotną kwestią jest, by te procesy były przeprowadzane przez specjalistyczną firmę. Z jednej strony chodzi o oszczędzenie osobom postronnym widoku, który może powodować dyskomfort czy traumę.

Z drugiej zaś o odpowiednie zabezpieczenie materiału biologicznego, który pozostaje na miejscu wypadku. Profesjonalizm firmy przekłada się także na szybkość sprzątania po wypadku i przywrócenia miejscu czy otoczenia do pierwotnej formy i funkcji.

Dostępność 24h/7

Nasz telefon alarmowy dostępny jest całą dobę, przez 7 dni w tygodniu

tel: (+48) 605 22 99 88

Indywidualne podejście
Zakres każdej usługi dobieramy indywidualnie, tak aby jak najlepiej odpowiedzieć na Państwa potrzeby.

Oferujemy wszystkie etapy sprzątania po pożarze.

zadzwoń i dowiedz się więcej

Sprzątanie po wypadkach komunikacyjnych

Wypadki komunikacyjne są niestety codziennością. Spowodowane mogą być zdarzeniami losowymi, złymi warunkami pogodowymi, brawurą kierowców czy stanem dróg. Niezależnie do powodu, jaki doprowadził do zdarzenia, konieczne jest profesjonalne sprzątanie po wypadku komunikacyjnym. Dzięki temu można szybko przywrócić płynności ruchu drogowego. W czasie sprzątania po wypadku usuwane są pozostałości pojazdów, szkody drogowe czy w otoczeniu, czym zajmują się zarówno odpowiednie służby, jak i firmy zewnętrzne.

Utrzymanie nawierzchni drogowej spoczywa na jej zarządcy, więc sprzątanie nawierzchni po wypadku komunikacyjnym może być wykonywane przez jednostki budżetowe, służby wewnętrzne albo przez profesjonalne podmioty zajmujące się sprzątaniem po wypadkach komunikacyjnych. Jednakże w czasie wypadku komunikacyjnego może dojść nie tylko do kolizji i uszkodzenia pojazdu. Poszkodowane mogą być również osoby w nim uczestniczące, co oznacza, że na miejscu wypadku mogą być obecne pozostałości materiału biologicznego.

Do takiego należą wymiociny, resztki tkanek, narządów czy też płyny ustrojowe, jak krew. Ten materiał biologiczny jest niebezpieczny dla otoczenia. Sam w sobie może zawierać wirusy, bakterie, czynniki chorobotwórcze.

Dodatkowo części ciała, tkanki, w tym tkanka płynna, jaką jest krew, pozostawione na miejscu wypadku mogą stać się miejscem namnażania drobnoustrojów, takich jak bakterie i grzyby. Kontakt z nimi jest potencjalnie szkodliwy dla osób postronnych.

Tak samo ich usuwanie przez osoby nie znające specyfiki materiału biologicznego. Doświadczenie zawodowe i odpowiednie przeszkolenie pracowników specjalistycznej firmy sprzątającej po wypadkach w ruchu drogowym pozwala na wyeliminowanie zagrożenia biologicznego, przez odpowiednie zabezpieczenie materiału, neutralizację jego wpływu na otoczenie, dezynfekcję powierzchni, które mogą być nośnikami niebezpiecznych patogenów.

Sprzątanie samochodu po wypadku komunikacyjnym jest trudne do przeprowadzenia bez pomocy odpowiedniej firmy. Plamy po krwi i płynach ustrojowych są ciężkie do usunięcia, zwłaszcza gdy od zdarzenia do sprzątania po kolizji minął dłuższy czas.

Rodzi to konieczność zastosowania profesjonalnych środków czyszczących oraz znajomości procedur sanitarnych, co do kontaktu z materiałem biologicznym, w tym jego utylizacji. Czyszczenie krwi i dezynfekcja samochodu po wypadku jest więc rozwiązaniem polecanym zarówno z uwagi na komfort zleceniodawcy, jak i jego bezpieczeństwo.

zadzwoń i dowiedz się więcej

Sprzątanie po wypadkach w pracy

Wypadki w pracy, powodujące uraz, krwawienie, zanieczyszczenie materiałem biologicznym, czy też nawet zgon, wymagają wdrożenia odpowiednich procedur. Dotyczą one zabezpieczenia miejsca zdarzenia, powiadomienia odpowiednich służb czy komórek w organizacji, oględzin miejsca wypadku, sprawdzenia stosowania się do procedur BHP przez jego uczestników.

Są to czynności formalne, wymagane przepisami prawa i/lub wewnętrznymi regulaminami. Po ich zakończeniu, lub jednocześnie z nimi, konieczne jest przeprowadzenie profesjonalnego sprzątania miejsca wypadku w zakładzie pracy. Jest ono wskazane nawet w sytuacji, gdy nie doszło do zajścia śmiertelnego, ale na miejscu wypadku pozostają tkanki czy płyny ustrojowe.

Usuniecie tego typu materiału może rodzić niebezpieczeństwo dla osoby sprzątającej, jeśli nie dysponuje ona odpowiednim przeszkoleniem i nie zdaje sobie sprawy z możliwych zagrożeń. Istnieje chociażby ryzyko zakażenia się chorobami wirusowymi, których nośnikiem może być krew osoby poszkodowanej, pozostająca na miejscu wypadku.

Skierowanie do jej usunięcia osoby nieprzeszkolonej, na przykład personelu sprzątającego, rodzi niebezpieczeństwo narażenia na utratę zdrowia, a co za tym idzie wniesienia pozwu o odszkodowanie. Firmy zajmujące się profesjonalnym sprzątaniem po wypadkach w miejscu pracy dysponują odpowiednimi środkami zabezpieczającymi i przeszkoleniem, a pracujące w nich osoby na co dzień zajmują się takimi przypadkami.

Warto też uwzględnić czynnik psychiczny. Osoby znajdujące się na miejscu zdarzenia, pracujące w najbliższym otoczeniu, nie powinny być narażone na traumatyczny widok.

W interesie pracodawcy leży więc jak najszybsze usunięcie skutków wypadku w pracy, zwłaszcza właśnie płynów ustrojowych.

Odpowiednie działanie profesjonalistów pozwala także w możliwie szybki sposób przywrócić funkcjonalność miejsca zdarzenia, by możliwe było wznowienie pracy.

Sprzątanie po wypadkach w domu ze skutkiem śmiertelnym

Wypadek w domu może zdarzyć się każdemu z nas. Z powodów zewnętrznych, jak działanie osób trzecich, jak i wynikających np. naszego z braku uwagi. Zazwyczaj powodują niegroźne urazy, jednak zdarzają się sytuacje, że prozaiczny wypadek w domu prowadzi do gwałtownej utraty krwi, części ciała, nawet zgonu.

Pozostający na miejscu zdarzenia materiał biologiczny, zwłaszcza krew, może stać się siedliskiem bakterii, a jego usunięcie bywa bardzo problematyczne. Pozostałości znajdujące się na okładzinach, tapetach, tynkach, gładziach czy tkaninach wnikają w głąb materiału.

Jeśli nie zostaną usunięte z użyciem środków specjalistycznych, to mogą powodować potencjalne zagrożenia dla zdrowia. Problemem jest także nieestetyczny widok i plamy, które są odporne na klasyczne środki czystości. Sprzątanie po wypadkach śmiertelnych w domu obejmuje więc czyszczenie, usuwanie zabrudzeń, materiały biologicznego, jego utylizację. Konieczna jest także dezynfekcja pomieszczeń, w czasie której zostają zniszczone drobnoustroje i ich przetrwalniki.

Szkolenia i uprawnienia

Nasza firma jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji, zrzeszającego profesjonalnych usługodawców branży Pest Control. Przestrzegamy norm i wytycznych związanych branżą, w której działamy.

Profesjonalizm
Wystawiamy wszystkie niezbędne dokumenty, potwierdzające wykonaną usługę. Do sprzątania używamy profesjonalnego sprzętu, co w połączeniu z naszym wieloletnim doświadczeniem gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług.
Kompleksowa usługa
Wiemy, że moment, w którym trafiają do nas klienci, jest trudny. Dlatego nasza usługa obejmuje wszystkie elementy czyszczenia po pożarze. Zajmiemy się też usunięciem wyposażenia mieszkania, wyczyścimy otoczenie oraz zdezynfekujemy dom.

Sprzątanie po krwi

Materiały pochodzenia tkankowego, jak krew, powinny być usuwane z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa i procedur sanitarnych. Są to bowiem materiały, których obecność w miejscu pracy czy zamieszkania może rodzić negatywne skutki dla zdrowia osób tam przebywających.
Taki materiał biologiczny stanowi naturalną pożywkę dla drobnoustrojów, które mogą się w nim namnażać.

Dodatkowo z powodów formalnych, jak oględziny ubezpieczyciela czy odpowiednich służb, sprzątanie po krwi nie zawsze może być przeprowadzone bezpośrednio po zanieczyszczeniu przez nią danej powierzchni.

Tym bardziej więc wskazane jest powierzenie tego zadania profesjonalistom, posiadającym środki, wiedzę i możliwości, by sprzątnąć krew i zneutralizować niebezpieczeństwo.

Dezynfekcja po wypadkach

Wydzieliny, tkanki miękkie czy nawet części ciała obecne na miejscu wypadku mogą powodować jego skażenie. By temu przeciwdziałać, warto wdrożyć odpowiednią procedurę dezynfekcji po wypadku.

Powierzając ją profesjonalistom, nie zaś próbując wykonać to na własną rękę i bez fachowej wiedzy. Dezynfekcja chemiczna czy ozonowanie po wypadku oznaczają, że usunięte zostaną z niego drobnoustroje, mogące powodować zagrożenia dla zdrowia. Ozonowanie mieszkań jest bardzo skutecznym sposobem na dezynfekcję, a jednocześnie jest to skuteczne rozwiązanie, by również pozbyć się uciążliwych zapachów i patogenów.

Ozonowanie mieszkania czy pomieszczenia polega na wprowadzeniu do niego ozonu, dzięki czemu w procesie dezynfekcji zostają usunięte bakterie, grzyby, częściowo również wirusy. Jednym z efektów ozonowania mieszkania jest także dezodoryzacja, czyli usunięcie niepożądanych zapachów.

zadzwoń i dowiedz się więcej